Nowoczesna strzelnica dla studentów

Nowoczesna strzelnica dla studentów Bezpieczeństwa transgranicznego

Wiedza zdobywana na uczelni wcale nie musi kojarzyć się tylko z książką, salą wykładową i egzaminem. Dowodem na to jest nowoczesna strzelnica pneumatyczna, na której studenci Bezpieczeństwa transgranicznego podczas zajęć z przedmiotu „Szkolenie strzeleckie i środki przymusu bezpośredniego” będą mogli pod okiem doświadczonego instruktora rozwijać swoje umiejętności strzeleckie oraz doskonalić technikę strzelania. To wszystko po to, aby jeszcze lepiej przygotować studentów Bezpieczeństwa transgranicznego do przyszłej pracy. Poznanie tajników strzelectwa bez wątpienia ułatwi im ubieganie się o etat w formacjach mundurowych, których funkcjonariusze powinni posiadać zdolność prawidłowego, sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Strzelnica składa się z 4 stanowisk przeznaczonych do prowadzenia strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego na dystansie 10 metrów. Transportery tarcz sterowane są pilotem, wózek porusza się odpowiednio w kierunku stanowisk strzeleckich lub linii strzelań, zatrzymując się automatycznie po dotarciu do pozycji końcowej. Ostatni odcinek przed zatrzymaniem urządzenie zwalnia i powoli dojeżdża do miejsca docelowego. Kulochwyt wykonany jest ze specjalnego tworzywa pochłaniającego śrut, a tarcze posiadają indywidualne doświetlenie.

GALERIA

FILM O STRZELNICY