O bezpieczeństwie na pograniczu – seminarium

Duża dawka wiedzy popartej danymi statystycznymi i ogromnym doświadczeniem – z takim „bagażem” opuścili seminarium nt. bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim jego uczestnicy, czyli głównie studenci kierunków społecznych, w tym bezpieczeństwa transgranicznego. Zorganizowane 29 listopada w Instytucie Nauk Społecznych i Humanistycznych PANS spotkanie miało charakter eksperckich prelekcji – glos zabrali: gen. Dywizji Straży Granicznej Dominik Tracz, nadinspektor Józef Gdański oraz Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Jan Geneja.

Ekspertów i słuchaczy przywitał gospodarz Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia dr hab. Marek Delong, prof. PANS, a obecny na spotkaniu JM Rektor dr Paweł Trefler, prof. PANS podziękował za zorganizowanie spotkania, wyrażając nadzieję, że Akademia, dzięki takim inicjatywom, będzie coraz bardziej rozwijać się na niwie naukowej.

Moderatorem seminarium był gen. Dominik Tracz, który wprowadził słuchaczy w problematykę bezpieczeństwa transgranicznego na wskazanym terytorium, ukazując jego specyfikę i problemy. „To ogromne obszary administracyjne, które mają też swoją charakterystykę geograficzną, którą należy wziąć pod uwagę, rozpatrując aspekt bezpieczeństwa na pograniczu” – konstatował generał. Różne kultury, możliwości komunikacyjne… – to wszystko wpływa na obraz pogranicza.

O jego negatywnym oddziaływaniu, bo związanym z działalnością przestępczą opowiedział nadinsp. Józef Gdański, stwierdzając, że odsetek udziału cudzoziemców w przestępstwach dokonywanych na terenie Polski jest mały i wynosi 0,42%. „Należy obalić mit, że cudzoziemcy niosą niebezpieczeństwo” – kontynuował specjalista, podając szczegóły dotyczące organizowania i wyników różnych rodzajów przestępczości. Okazuje się, że przygraniczny powiat przemyski jest miejscem bezpiecznym, bo w 2021 r. odnotowano zaledwie 36 czynów przestępczych (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców).

Doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Przemyśla w okresie pandemii i tuż po wybuchu wojny na Ukrainie podzielił się Komendant przemyskiej Straży Miejskiej. To był trudny czas dla wszystkich służb mundurowych, które musiały dobrze przemyśleć swoje działanie, by je solidnie zorganizować.

Uczymy praktycznie – to hasło definiuje studiowanie w PANS. Sięganie po opinie i doświadczenia praktyków, ekspertów różnych dziedzin w pełni wpisuje się w obrany kierunek. Problematyka listopadowego spotkania nie została oczywiście wyczerpana, każdy z ekspertów posiada bowiem dużo większą wiedzę na zadany temat, nie sposób jednak opowiedzieć wszystkiego… Będzie zatem okazja do kolejnych spotkań. A nasi studenci sięgają po wiedzę spoza książek nie tylko okazjonalnie.

Tekst: Ewelina Kasperska
Zdjęcia: Oksana Pikula, Grzegorz Gajdzik