Karty przedmiotów

Karty przedmiotów – rok akademicki 2023/2024 – semestr I

Karty przedmiotów – rok akademicki 2023/2024 – semestr III

Cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/2023

BT.O.II1_.1-Instytucje-bezpieczenstwa-trangransgranicznego-1.pdf
BT.O.II1_.2-Prawne-aspekty-bezpieczenstwa-transgranicznego-1.pdf
BT.O.II1_.3-Prawa-i-obowiazki-funkcjonariuszy-publicznych-1.pdf
BT.O.II1_.4-Etyka-zawodowa-w-sluzbach-mudnurowych-1.pdf
BT.O.PZ1_Praktyka-zawodowa-BT-1.pdf
BT.S-II1.A7-Podstawy-prawa-karnego-i-prawa-wykroczen_OCHRONA-PORZAKU-PUBLICZNEGO-1.pdf
BT.S.II1_.A1-Prawo-karne-i-karno-skarbowe_OCHRONA-GRANIC-RP-1.pdf
BT.S.II1_.A2-Organizacja-i-zasady-funkcjonowania-Strazy-Granicznej_spec.-OCHRONA-GRANICY-RP-1.pdf
BT.S.II1_.A3-Organizacja-i-zasady-funkcjonowania-SCS_spec.-OCHRONA-GRANICY-RP-1.pdf
BT.S.II1_.A4-Sluzby-specjalne-w-systemie-bezp._spec.-OCHRONA-GRANIC-RP-1.pdf
BT.S.II1_.A5_Pomoc-przedmedyczna_spec.-OCHRONA-GRANIC-RP-1.pdf
BT.S.II1_.A6-Samoobrona-i-techniki_sem.-III_OCHRONA-GRANIC-RP-1.pdf
BT.S.II1_.A7-Podstawy-musztry-i-ceremonialu_-spec.-OCHRONA-GRANIC-RP-1.pdf
BT.S.II1_.B2-Organizacja-i-zasady-funkcjonowania-Policji_OCHRONA-PORZAKU-PUBLICZNEGO-1.pdf
BT.S.II1_.B3-Organizacja-i-zasady-funkcjonowania-Strazy-Miejskiej_OCHRONA-PORZAKU-PUBLICZNEGO-1.pdf
BT.S.II1_.B4-Sluzby-specja.-w-systemie-bezp._spec.-OCHRONA-PORZAKU-PUBLICZNEGO-1.pdf
BT.S.II1_.B5_Pomoc-przedmedyczna_spec.-OCHRONA-PORZADKU-PUBLICZNEGO-1.pdf
BT.S.II1_.B6_Samoobrona-i-techniki_sem.-III_OCHRONA-PORZAKU-PUBLICZNEGO-1.pdf
BT.S.II1_.B7-Podstawy-musztry-i-ceremonialu_-spec.-OCHRONA-PORZAKU-PUBLICZNEGO-1.pdf