Glock, Walther i Beretta

 

Szkolenie strzeleckie to jedno z zajęć praktycznych, jakie odbywają studenci bezpieczeństwa transgranicznego, a ich celem jest przygotowanie do przyszłej pracy w formacjach mundurowych. Zakupienie trenażera strzeleckiego Mantis X10 Elite Shooting Performance umożliwiło doskonalenie techniki strzelania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Kolejnym krokiem w procesie wzmacniania wyszkolenia strzeleckiego jest oddanie do dyspozycji studentów licencjonowanych wiatrówek pistoletów Glock, Walther i Beretta, będących na wyposażeniu większości służb mundurowych w Polsce.

Tekst i zdjęcia: dr Andrzej Kawecki