Karty przedmiotów

Karty przedmiotów cykl kształcenia 2020/2021

Karty kształcenia innego

HIST_I_03_Język angielski.docx

HIST_I_04_Język angielski militarnej turystyki kulturowej.docx

HIST_I_06_PRAKTYKA SEMESTR 3.docx

HIST_I_07_PRAKTYKA SEMESTR 4.docx

HIST_I_08A_PRAKTYKA SEMESTR 5.docx

HIST_I_08B_PRAKTYKA SEMESTR 5.docx

HIST_I_09A_PRAKTYKA SEMSTR 6.docx

HIST_I_09B_PRAKTYKA SEMESTR 6.docx

HIST_I_10_Warszat pracy historyka.docx

HIST_I_11_Seminarium.docx

HIST_I_12_Pisanie Pracy Dyplomowej.docx

HIST_I_13_Egzamin i obrona pracy dyplomowej.docx

________________________________________________________________________

Karty kształcenia ogólnego

O_01_Wychowanie-fizyczne.docx

O_02_Język-angielski.docx

O_03_Technologia-informacyjna.doc

O_04_Wiedza-o-Polsce.docx

O_05_Antropologia-społeczna.docx

O_06_-Komunikacja-interpersonalna.docx

O_07_-Podstawy-przedsiębiorczości.docx

O_08_Ochrona-własności-intelektualnej.doc

________________________________________________________________

Karty z militarnej turystyki kulturowej

HIST_KW_01B_Historia wojskowości w starożytności.docx

HIST_KW_02B_Historia wojskowości w średniowieczu.docx

HIST_KW_03B_Historia wojskowości w czasach nowożytnych.docx

HIST_KW_04B_Historia wojskowości w XX wieku.docx

HIST_KW_05B_Historia logistyki wojskowej.docx

HIST_KW_06B_Życie codzienne żołnierzy.docx

HIST_KW_07B_Kolekcjonerstwo militariów i zasady używania replik.docx

HIST_KW_08B_Organizacja widowisk i rekonstrukcji.docx

HIST_KW_09B_Elementy kultury materialnej.docx

HIST_KW_10B_Historia architektury militarnej, dworskiej i sakralnej w Europie i na świecie.docx

HIST_KW_11B_Historia ubioru.docx

HIST_KW_12B_Obyczajowość rycerska i dworska.docx

HIST_KW_13B_Warsztaty z falerystyki i weksylologii.docx

________________________________________________________________________

Karty z turystyki międzynarodowej

HIST_KW_01A_Geografia turystyczna Polski i świata.docx

HIST_KW_02A_Zajęcia warsztatowe z geografii turystycznej Polski i świata.docx

HIST_KW_03A_Geografia turystyczna regionu.docx

HIST_KW_04A_Dzieje krajów Grupy Wyszehradzkiej.docx

HIST_KW_05A_Historia kultury i sztuki w Europie i na świecie.docx

HIST_KW_06A_Przepisy prawne i ubezpieczenia w turystyce.docx

HIST_KW_07A_Obsługa ruchu turystycznego.docx

HIST_KW_08A_Pilot a grupa.docx

HIST_KW_09A_Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych.docx

HIST_KW_11A_Turystyka pielgrzymkowa.docx

HIST_KW_12A_Organizacja i zarządzanie biurem turystycznym.docx

HIST_KW_13A_Zajęcia praktyczne z terenoznawstwa i topografii.docx

HIST_KW_14A_Ochrona przyrody, środowiska geograficznego i krajobrazu kulturowego w Polsce i regionie.docx

________________________________________________________________________

Karty zajęć kierunkowe

HIST_K01_Prahistoria ziem polskich.docx

HIST_K02_Historia starożytna.docx

HIST_K03_Historia średniowieczna powszechna.docx

HIST_K04_Aneks_Historia średniowieczna Polski.docx

HIST_K04_Historia średniowieczna Polski.docx

HIST_K05_Historia nowożytna powszechna do 1789.docx

HIST_K06_Historia nowożytna Polski do 1795 r..docx

HIST_K07_Historia powszechna XIX w. (do 1918 r.).docx

HIST_K08_Historia Polski XIX w. (do 1918 r.).docx

HIST_K09_Historia powszechna 1918-1945.docx

HIST_K10_Historia XX w. Polski (1918–1945).docx

HIST_K11_Historia XX w. najnowsza powszechna (po 1945 r.).docx

HIST_K12_Historia najnowsza Polski (po 1945 r.).docx

HIST_K13_Wschodnie ziemie Rzeczypospolitej do XX wieku.doc

HIST_K14_Vademecum studiów historycznych.docx

HIST_K15_Język łaciński.docx

HIST_K16_Nauki pomocnicze historii.docx

HIST_K17_Warsztaty z nauk pomocniczych historii.docx

HIST_K18_Zajęcia warsztatowe z historii mówionej.docx

HIST_K19_Źródłoznawstwo.docx

________________________________________________________________________

Karty zajęć podstawowe

HIST_P01_Historia ustroju Polski.docx

HIST_P02_Historia_kultury i sztuki w Polsce.docx

HIST_P03_Zajęcia warsztatowe z architektury i sztuki w Polsce.docx

HIST_P04_Historia i dziedzictwo kulturowe Karpat.doc

HIST_P05_Zajęcia warsztatowe z historii i dziedzictwa kulturowego regionu.docx

HIST_P06_Wykład monograficzny I.doc

HIST_P07_Wykład monograficzny II.docx

HIST_P08_Wykład monograficzny III.docx

HIST_P09_Wykład monograficzny IV.docx

HIST_P10_Dzieje obyczajów.docx

HIST_P11_Aktywność społeczna i obywatelska.docx

HIST_P12_Popularyzacja wiedzy historycznej.docx

Karty przedmiotów cykl kształcenia 2021/2022

Karty kształcenia innego

HIST_I_03_Język angielski.docx

HIST_I_04_Język angielski militarnej turystyki kulturowej.docx

HIST_I_06_PRAKTYKA SEMESTR 3.docx

HIST_I_07_PRAKTYKA SEMESTR 4.docx

HIST_I_08A_PRAKTYKA SEMESTR 5.docx

HIST_I_08B_PRAKTYKA SEMESTR 5.docx

HIST_I_09A_PRAKTYKA SEMSTR 6.docx

HIST_I_09B_PRAKTYKA SEMESTR 6.docx

HIST_I_10_Warszat pracy historyka.docx

HIST_I_11_Seminarium.docx

HIST_I_12_Pisanie Pracy Dyplomowej.docx

HIST_I_13_Egzamin i obrona pracy dyplomowej.docx

________________________________________________________________________

Karty kształcenia ogólnego

O_01_Wychowanie-fizyczne.docx

O_02_Język-angielski.docx

O_03_Technologia-informacyjna.doc

O_04_Wiedza-o-Polsce.docx

O_05_Antropologia-społeczna.docx

O_06_-Komunikacja-interpersonalna.docx

O_07_-Podstawy-przedsiębiorczości.docx

O_08_Ochrona-własności-intelektualnej.doc

________________________________________________________________________

Karty z militarnej turystyki kulturowej

HIST_KW_01B_Historia wojskowości w starożytności.docx

HIST_KW_02B_Historia wojskowości w średniowieczu.docx

HIST_KW_03B_Historia wojskowości w czasach nowożytnych.docx

HIST_KW_04B_Historia wojskowości w XX wieku.docx

HIST_KW_05B_Historia logistyki wojskowej.docx

HIST_KW_06B_Życie codzienne żołnierzy.docx

HIST_KW_07B_Kolekcjonerstwo militariów i zasady używania replik.docx

HIST_KW_08B_Organizacja widowisk i rekonstrukcji.docx

HIST_KW_09B_Elementy kultury materialnej.docx

HIST_KW_10B_Historia architektury militarnej, dworskiej i sakralnej w Europie i na świecie.docx

HIST_KW_11B_Historia ubioru.docx

HIST_KW_12B_Obyczajowość rycerska i dworska.docx

HIST_KW_13B_Warsztaty z falerystyki i weksylologii.docx

________________________________________________________________________

Karty z turystyki międzynarodowej

HIST_KW_01A_Geografia turystyczna Polski i świata.docx

HIST_KW_02A_Zajęcia warsztatowe z geografii turystycznej Polski i świata.docx

HIST_KW_03A_Geografia turystyczna regionu.docx

HIST_KW_04A_Dzieje krajów Grupy Wyszehradzkiej.docx

HIST_KW_05A_Historia kultury i sztuki w Europie i na świecie.docx

HIST_KW_06A_Przepisy prawne i ubezpieczenia w turystyce.docx

HIST_KW_07A_Obsługa ruchu turystycznego.docx

HIST_KW_08A_Pilot a grupa.docx

HIST_KW_09A_Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych.docx

HIST_KW_11A_Turystyka pielgrzymkowa.docx

HIST_KW_12A_Organizacja i zarządzanie biurem turystycznym.docx

HIST_KW_13A_Zajęcia praktyczne z terenoznawstwa i topografii.docx

HIST_KW_14A_Ochrona przyrody, środowiska geograficznego i krajobrazu kulturowego w Polsce i regionie.docx

________________________________________________________________________

Karty zajęć kierunkowe

HIST_K01_Prahistoria ziem polskich.docx

HIST_K02_Historia starożytna.docx

HIST_K03_Historia średniowieczna powszechna.docx

HIST_K04_Historia średniowieczna Polski.docx

HIST_K05_Historia nowożytna powszechna do 1789.docx

HIST_K06_Historia nowożytna Polski do 1795 r..docx

HIST_K07_Historia powszechna XIX w. (do 1918 r.).docx

HIST_K08_Historia Polski XIX w. (do 1918 r.).docx

HIST_K09_Historia powszechna 1918-1945.docx

HIST_K10_Historia XX w. Polski (1918–1945).docx

HIST_K11_Historia XX w. najnowsza powszechna (po 1945 r.).docx

HIST_K12_Historia najnowsza Polski (po 1945 r.).docx

HIST_K13_Wschodnie ziemie Rzeczypospolitej do XX wieku.doc

HIST_K14_Vademecum studiów historycznych.docx

HIST_K15_Język łaciński.docx

HIST_K16_Nauki pomocnicze historii.docx

HIST_K17_Warsztaty z nauk pomocniczych historii.docx

HIST_K18_Zajęcia warsztatowe z historii mówionej.docx

HIST_K19_Źródłoznawstwo.docx

________________________________________________________________________

Karty zajęć podstawowe

HIST_P01_Historia ustroju Polski.docx

HIST_P02_Historia_kultury i sztuki w Polsce.docx

HIST_P03_Zajęcia warsztatowe z architektury i sztuki w Polsce.docx

HIST_P04_Historia i dziedzictwo kulturowe Karpat.doc

HIST_P05_Zajęcia warsztatowe z historii i dziedzictwa kulturowego regionu.docx

HIST_P06_Wykład monograficzny I.doc

HIST_P07_Wykład monograficzny II.docx

HIST_P08_Wykład monograficzny III.docx

HIST_P09_Wykład monograficzny IV.docx

HIST_P10_Dzieje obyczajów.docx

HIST_P11_Aktywność społeczna i obywatelska.docx

HIST_P12_Popularyzacja wiedzy historycznej.docx

Karty przedmiotów cykl kształcenia 2022/2023

Karty kształcenia innego

HIST_I_03_Język angielski.docx

HIST_I_04_Język angielski militarnej turystyki kulturowej.docx

HIST_I_06_PRAKTYKA SEMESTR 3.docx

HIST_I_07_PRAKTYKA SEMESTR 4.docx

HIST_I_08A_PRAKTYKA SEMESTR 5.docx

HIST_I_08B_PRAKTYKA SEMESTR 5.docx

HIST_I_09A_PRAKTYKA SEMSTR 6.docx

HIST_I_09B_PRAKTYKA SEMESTR 6.docx

HIST_I_10_Warszat pracy historyka.docx

HIST_I_11_Seminarium.docx

HIST_I_12_Pisanie Pracy Dyplomowej.docx

HIST_I_13_Egzamin i obrona pracy dyplomowej.docx

________________________________________________________________________

Karty kształcenia ogólnego

O_01_Wychowanie-fizyczne.docx

O_02_Język-angielski.docx

O_03_Technologia-informacyjna.doc

O_04_Wiedza-o-Polsce.docx

O_05_Antropologia-społeczna.docx

O_06_-Komunikacja-interpersonalna.docx

O_07_-Podstawy-przedsiębiorczości.docx

O_08_Ochrona-własności-intelektualnej.doc

________________________________________________________________________

Karty z militarnej turystyki kulturowej

HIST_KW_01B_Historia wojskowości w starożytności.docx

HIST_KW_02B_Historia wojskowości w średniowieczu.docx

HIST_KW_03B_Historia wojskowości w czasach nowożytnych.docx

HIST_KW_04B_Historia wojskowości w XX wieku.docx

HIST_KW_05B_Historia logistyki wojskowej.docx

HIST_KW_06B_Życie codzienne żołnierzy.docx

HIST_KW_07B_Kolekcjonerstwo militariów i zasady używania replik.docx

HIST_KW_08B_Organizacja widowisk i rekonstrukcji.docx

HIST_KW_09B_Elementy kultury materialnej.docx

HIST_KW_10B_Historia architektury militarnej, dworskiej i sakralnej w Europie i na świecie.docx

HIST_KW_11B_Historia ubioru.docx

HIST_KW_12B_Obyczajowość rycerska i dworska.docx

HIST_KW_13B_Warsztaty z falerystyki i weksylologii.docx

________________________________________________________________________

Karty z turystyki międzynarodowej

HIST_KW_01A_Geografia turystyczna Polski i świata.docx

HIST_KW_02A_Zajęcia warsztatowe z geografii turystycznej Polski i świata.docx

HIST_KW_03A_Geografia turystyczna regionu.docx

HIST_KW_04A_Dzieje krajów Grupy Wyszehradzkiej.docx

HIST_KW_05A_Historia kultury i sztuki w Europie i na świecie.docx

HIST_KW_06A_Przepisy prawne i ubezpieczenia w turystyce.docx

HIST_KW_07A_Obsługa ruchu turystycznego.docx

HIST_KW_08A_Pilot a grupa.docx

HIST_KW_09A_Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych.docx

HIST_KW_11A_Turystyka pielgrzymkowa.docx

HIST_KW_12A_Organizacja i zarządzanie biurem turystycznym.docx

HIST_KW_13A_Zajęcia praktyczne z terenoznawstwa i topografii.docx

HIST_KW_14A_Ochrona przyrody, środowiska geograficznego i krajobrazu kulturowego w Polsce i regionie.docx

________________________________________________________________________

Karty zajęć kierunkowe

HIST_K01_Prahistoria ziem polskich.docx

HIST_K02_Historia starożytna.docx

HIST_K03_Historia średniowieczna powszechna.docx

HIST_K04_Historia średniowieczna Polski.docx

HIST_K05_Historia nowożytna powszechna do 1789.docx

HIST_K06_Historia nowożytna Polski do 1795 r..docx

HIST_K07_Historia powszechna XIX w. (do 1918 r.).docx

HIST_K08_Historia Polski XIX w. (do 1918 r.).docx

HIST_K09_Historia powszechna 1918-1945.docx

HIST_K10_Historia XX w. Polski (1918–1945).docx

HIST_K11_Historia XX w. najnowsza powszechna (po 1945 r.).docx

HIST_K12_Historia najnowsza Polski (po 1945 r.).docx

HIST_K13_Wschodnie ziemie Rzeczypospolitej do XX wieku.doc

HIST_K14_Vademecum studiów historycznych.docx

HIST_K15_Język łaciński.docx

HIST_K16_Nauki pomocnicze historii.docx

HIST_K17_Warsztaty z nauk pomocniczych historii.docx

HIST_K18_Zajęcia warsztatowe z historii mówionej.docx

HIST_K19_Źródłoznawstwo.docx

________________________________________________________________________

Karty zajęć podstawowe

HIST_P01_Historia ustroju Polski.docx

HIST_P02_Historia_kultury i sztuki w Polsce.docx

HIST_P03_Zajęcia warsztatowe z architektury i sztuki w Polsce.docx

HIST_P04_Historia i dziedzictwo kulturowe Karpat.doc

HIST_P05_Zajęcia warsztatowe z historii i dziedzictwa kulturowego regionu.docx

HIST_P06_Wykład monograficzny I.doc

HIST_P07_Wykład monograficzny II.docx

HIST_P08_Wykład monograficzny III.docx

HIST_P09_Wykład monograficzny IV.docx

HIST_P10_Dzieje obyczajów.docx

HIST_P11_Aktywność społeczna i obywatelska.docx

HIST_P12_Popularyzacja wiedzy historycznej.docx